Tegninstekster

Tekstene er ment å hjelpe foreskriver med å spesifisere hvilke/hvilket system, beslag, glass, overflatebehandlinger og funksjonskrav som vanligvis kreves. Dette blir så et underlag for den lisensierte produsenten ved fremstilling av det ferdig produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf