Sapa Dør 2086 - høyisolert

 

Dørsystem 2086 er en del av vårt Thermo 86-system og bygger på en sterk og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister og fylt med spesialutviklede isolerstaver Sapa Thermo N9 for optimal energiytelse. Dørbladprofiler finnes for smal- og modullås. Fals for glass og fyllinger 22-56 (64) mm. Dørene kan enkelt tilsluttes glassparti 3086.

  • Utførelse. Enkeltdør, pardør og møtegående dør med eller uten side- og overlys.
  • Personsikkerhet. Kan fås med klemfri bakkant.
  • Lufttetthet. Trinnvis utførelse: Uklassifisert, klasse 2 (Plus), klasse 4 (Extreme) i følge EN 12207.
  • Regntetthet. Trinnvis utførelse: Uklassifisert, klasse 2 (Plus), klasse 4 (Extreme) i følge EN 12208.
  • U-verdi. Ned til 0,9 W/m²K (SX, helglasset, smalprofil Ug = 0,5 W/m²K, størrelse 1230 x 2180 mm).
  • Lydisolering. Opp til Rw 44 dB (SX).
  • Denne døren med sikker drift og lang levetid egner seg for miljøer med stor persontrafikk som har høye krav til varmeisolering og tetthet.