Fyllinger

Visse deler av partiet kan eller må utføres med fyllinger. Det er viktig å tenke på underlaget og overflatesjiktet.

 

Eksemplet viser fylling F2

 

Fylling F1

Fylling F2

Fylling F3

1,5 mm aluminiumplate
60 mm isolasjon
1,5 mm aluminiumplate


1,5 mm aluminiumplate
4,8 mm board
50 mm isolasjon
4,8 mm board
1,5 mm aluminiumplate
1,5 mm aluminiumplate
50 mm isolasjon
10 mm bygningsplate
1,5 mm aluminiumplate
U-verdi midtpunkt ned til 0,54 W/m²K.
Egnet ved liten mekanisk påvirkning, f.eks. høyt
plassert fylling.

U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved middels mekanisk påvirkning, f.eks.
lavt plassert fylling.

U-verdi midtpunkt ned til 0,61 W/m²K.
Egnet ved stor mekanisk påvirkning utenfra.