Innfestingsprinsipper

Innfesting av dørparti skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering bestemmes av partiets størrelse.


Eksempler:

   
Karminnfesting
med vrideanker
  Karminnfesting
med justerbar karmhylse
  Karminnfesting
med bolt og sveiseplate

 
 
Karminnfesting
med skrue