Sapa Dør 2050, designlist

L-formet
glasslist
Fasade
glasslist
Rektangulær
glasslist


Dørsystemet er bygget opp på uisolerte aluminiumprofiler med en profildybde på 50 mm. Symmetrisk plassert glass med tre alternative glassingslister: L-formet, faset eller rektangulær.

Karmprofilen utføres med fast anslag. Dørbladsprofiler for smalprofillås. Dørene kan enkelt integreres i vårt system for glassvegger og glasspartier, 3050. 
 

  • Utførelser: Enkeltdør, pardør, møtegående dører med eller uten side- og overlys.
  • Personsikkerhet: Kan fås med klemfri bakkant.