Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

   
  Dør uten terskel
  Dør med nedfelt terskel


   
  Dør med anslagstetting mot terskel   Dør med sleplisttetting