Innfestingsprinsipper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn
Karminfästning
med bult och svetsplatta
Karminfästning
med justerbar karmhylsa