Sapa Svalgangsdør 2074Svalgangsdør 2074 er en enkeltdør med profildybde 74 mm som er isolert med 30 mm glassfiberarmerte polyamidlister. Svalgangsdøren har tilpasset karm og terskel for doble tetninger rundt hele dørbladet. Døren utføres med fylling av limt sandwichpanel, som kan utstyres med brevsprekk, dørøye og nøkkelrør.

Døren er beregnet som leilighetsdør i hus med svalganger.

  • Innbruddsbeskyttelse: Kan fås i innbruddsbeskyttende klasse 2 og 3, i henhold til ENV 1627.
  • Lyd: Oppfyller klasse Rw 30 dB i hendhold til SS 25267.
  • U-verdi: 1,4 W/(m2K) i dimensjonen 1085x2085 mm.