• English dansk norsk svenska

Produktutvikling


Våre produkter tilpasses det nordiske markedet i overensstemmelse med gjeldende normer og funksjonskrav, og de ønsker som bruker og påbygger stiller.
Prototyper på nye produkter og produktløsninger, kompletteringer og forbedringer, settes sammen.  Grunnleggende tester og prøver skjer før et produkt er klart for markedet.

Ved behov utføres den endelige testingen ved akkrediterte test- og forsknings-institutter.