• English dansk suomi norsk svenska
  • KONTAKT

Miljøledelse - helt konkret

I Sapa Profiler AB har vi i mange år jobbet aktivt med å redusere vår miljøpåvirkning, bl.a. ved å sertifisere oss etter standarden for miljøstyring ISO 14001 – en struktur og metode for å forbedre vårt miljøstyringssystem.

Denne måten å arbeide på har gitt oss mange erfaringer:

  • I dag har vi kartlagt alle betydelige miljøaspekter som er koplet til vår virksomhet. Dermed kan vi arbeide aktivt med forbedringer, bl.a. ved å sette opp miljømål.
  • Ved hjelp av konkrete handlingsplaner går vi fra ord til handling.
  • Vårt miljøstyringssystem ivaretar at vi gjør de riktige tingene, i riktig rekkefølge på en effektiv måte – ikke minst ved forandringer innen produksjonen.
  • Vi har skapt en intern miljøorganisasjon som letter utvekslingen av erfaringer mellom de forskjellige produksjonsanleggene.
  • Miljøarbeidet granskes kontinuerlig av våre internrevisorer. Dette fører til nye muligheter for forbedringer.

Miljømål
Som et ledd i vårt miljøarbeid setter vi opp miljømål. Vi jobber kontinuerlig med energibesparelser og energieffektivisering, bl.a. ved å redusere tomgangsforbruket ved stillstand, redusere dieselforbruket i trucker/hjullastere/traktorer og effektivisere vårt energiforbruk.

Vårt ISO 14001-sertifikat finner du på siden Standarder & Sertifikater