• norsk
  • KONTAKT

Kvalitet i Sapa

For oss er holdbarhet nødvendig for å sikre fremtiden for samfunnet vårt og for virksomheten.

Sapa tror på å oppnå lønnsomhet på en måte som er forenlig med de grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn. Sapa både påvirker og påvirkes av resten av verden - miljømessig, sosialt og økonomisk. Det innebærer å ta risiko og utfordringer, men gir også muligheter. Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forbedring innen miljø, helse og sikkerhet, samt drive vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte.