• Polska
Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji w Sapa obejmuje kilka etapów.

Etap 1. To analiza dokumentów aplikacyjnych które wpłynęły do działu HR:


Etap 2. Wśród aplikacji kandydatów wybieramy te, które najbardziej odpowiadają profilowi stanowiska, a wybrane osoby zapraszamy na rozmowy.

Etap 3. W trakcie rozmowy ustalamy w jaki sposób kandydat spełnia oczekiwania dotyczące stanowiska, na które aplikuje a także pytamy jakie są jego/ jej oczekiwania wobec pracodawcy.

Etap 4. Kolejny etap to spotkanie z kierownikiem działu lub dyrektorem pionu.

Etap 5. Wybranym kandydatom składamy ofertę pracy, a wszystkim osobom, które wzięły w rekrutacji dziękujemy za udział w procesie.