• Polska
Świadczenia dodatkowe

Świadczenia dodatkowe

We wszystkich lokalizacjach:

  • Ubezpieczenie medyczne Medicover
  • Dofinansowanie do zajęć i obiektów sportowych  
  • Pakiety ubezpieczeniowe PZU
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa
  • Elastyczne godziny pracy na stanowiskach administracyjnych
  • Spotkania integracyjne
  • Dofinansowanie studiów i szkoleń językowych
  • Nagrody w konkursach bezpieczeństwa pracy, innowacji, fotograficznych i innych