• English Deutsch Polska русский
Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "CE"
Sapa Aluminium, Zakład w Trzciance

Nr Deklaracji (pobierz)

Rodzaj Stopu

Stan

EN AW-6005A

CPR 6005A T4

EN AW-6005A

T4

CPR 6005A T6

EN AW-6005A

T6

EN AW-6060

CPR 6060 T4

EN AW-6060

T4

CPR 6060 T5

EN AW-6060

T5

CPR 6060 T6

EN AW-6060

T6

CPR 6060 T66

EN AW-6060

T66

EN AW-6063

CPR 6063 T4

EN AW-6063

T4

CPR 6063 T5

EN AW-6063

T5

CPR 6063 T6

EN AW-6063

T6

CPR 6063 T66

EN AW-6063

T66

EN AW-6082

CPR 6082 T4

EN AW-6082

T4

CPR 6082 T6

EN AW-6082

T6

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "CE"
Sapa Aluminium, Zakład w Chrzanowie

Nr Deklaracji (pobierz)

Rodzaj Stopu

Stan

EN AW-1070A

CPR 1070A

EN AW-1070A

F; H112

EN AW-3003

CPR 3003

EN AW-3003

F; H112

EN AW-6005A

CPR 6005A T4

EN AW-6005A

T4

CPR 6005A T6

EN AW-6005A

T6

EN AW-6060

CPR 6060 T4

EN AW-6060

T4

CPR 6060 T5

EN AW-6060

T5

CPR 6060 T6

EN AW-6060

T6

CPR 6060 T64

EN AW-6060

T64

CPR 6060 T66

EN AW-6060

T66

EN AW-6061

CPR 6061 T4

EN AW-6061

T4

CPR 6061 T6

EN AW-6061

T6

EN AW-6063

CPR 6063 T4

EN AW-6063

T4

CPR 6063 T5

EN AW-6063

T5

CPR 6063 T6

EN AW-6063

T6

CPR 6063 T64

EN AW-6063

T64

CPR 6063 T66

EN AW-6063

T66

EN AW-6082

CPR 6082 T4

EN AW-6082

T4

CPR 6082 T5

EN AW-6082

T5

CPR 6082 T6

EN AW-6082

T6