• Polska

Sapa Profile Academy

W czerwcowym wydaniu "Przeglądu Mechanicznego" (nr 6/2016) opublikowano materiał o naszych szkoleniach Profile Academy, będących unikatowym forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

W trakcie dwudniowych sesji szkoleniowych eksperci Sapa wraz z technologami prowadzą zaawansowany kurs demonstrujący szeroki wachlarz możliwości, jakie stwarza aluminium, przekazując uczestnikom wiedzę o właściwościach materiału i jego zastosowaniach, możliwościach technologicznych oraz metodach produkcji.