• Polska
Rozwój produktu

Rozwój produktu

Od 1993 roku, czyli od początku powstania pierwszej prasy w Polsce Firma Sapa budowała zasoby techniczne, które umożliwiłyby jej właściwe funkcjonowanie w zakresie wyciskania profili aluminiowych, obróbki powierzchniowej a następnie obróbki skrawaniem.


Pierwsi kreślarze a następnie doradcy techniczni doradzali klientom Sapa Aluminium w doborze odpowiedniego stopu, doboru tolerancji, optymalizacji kształtu pod względem:  grubości ścianek, zachowania miękkich kształtów, symetryczności itd. Wraz z rozwojem rynku i silnie postępującą globalizacją oraz konkurencją na rynku, oczekiwania wobec doradców technicznych ciągle wzrastały. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma Sapa wyodrębniła grupę najbardziej doświadczonych inżynierów i stworzyła komórkę techniczną nazwaną Działem Rozwoju Produktu. Celem działu jest szeroko pojęta współpraca z klientem na etapie projektowym, polegająca na projektowaniu i doradzaniu rozwiązań, które spełniłyby oczekiwania klienta. Inżynierowie działu rozwoju produktu dysponują nowoczesnym oprogramowaniem oraz urządzeniami i maszynami, które umożliwiają im płynne przejście od pomysłu klienta do gotowego wyrobu.

Dział został podzielony na dwie komórki, które tworzą jedną komplementarną całość, w skład działu wchodzą:

  • Costumer Value Management - komórka ta odpowiedzialna jest za przygotowanie dokumentacji projektowej opartej na przemyśleniach i koncepcji przedłożonej przez klienta;
  • Prototypowania – komórka odpowiedzialna jest za zrealizowanie wcześniej  stworzonych rozwiązań.


Każdy z klientów, który zgłosi się do Działu Rozwoju Produktu może liczyć na pełne zaangażowanie doradcy technicznego podczas wdrożenia nowego rozwiązania opartego na profilach aluminiowych. Każda z zaprezentowanych koncepcji będzie skrupulatnie przeanalizowana, rozrysowana i przeliczona za pomocą  metody elementów skończonych.

 

Ścisła współpraca Sapy z klientem umożliwia mu zrealizowanie jego idei i koncepcji niejednokrotnie w czasie o połowę krótszym. Zapewnia również obniżenie kosztów związanych z przygotowaniem prototypu i uruchomieniem seryjnej produkcji. Poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia klienta w danej branży z wiedzą i doświadczeniem pracowników Działu Rozwoju Produktu otrzymujemy sprawnie działający mechanizm umożliwiający osiągnięcie założonego celu – jakim jest dla klienta i firmy Sapa - wdrożenie nowego rozwiązania opartego na profilach aluminiowych.