• English Deutsch Polska русский
Bezpieczeństwo w Sapa

Bezpieczeństwo w Sapa

Priorytetem działań Sapa jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, gościom oraz podwykonawcom przy jednoczesnej dbałości o wynik ekonomiczny. W firmie funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001, który jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego również Zarządzanie Jakością oraz Zarządzanie Środowiskiem.

Mając na względzie dobro naszych pracowników, współpracowników oraz osób trzecich systematycznie redukujemy zagrożenia w miejscu pracy, prowadzimy szeroko pojętą prewencję wypadkową, zapobiegamy chorobom zawodowym, a także zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz szkodom w środowisku pracy. Istotną role przypisujemy również podnoszeniu kwalifikacji pracowników doceniając ich rolę i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zdrowia. Wszystkie działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa podejmujemy w zgodzie z polskim prawem oraz zasadami polityki korporacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju technologii oraz nauki.