• English Deutsch Polska русский
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Prowadzenie dobrze prosperującej firmy, to sięganie po najkorzystniejsze rozwiązania w każdej dziedzinie działalności, również w odniesieniu do aspektów ochrony środowiska. Nasze proekologiczne działania opierają się na koncentrowaniu sił i środków w celu zapobiegania powstawania zanieczyszczeń. W sytuacji gdy nie da się ich w sposób racjonalny wyeliminować podejmujemy wszelkie kroki w kierunku zminimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko. Inwestujemy w nowe technologie, w których zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Środowiskiem, stanowiący część Zintegrowanego Systemu Zarządzania naszym przedsiębiorstwem, spełniający wymagania normy ISO 14001.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki działalność naszej firmy wywiera na środowisko. Od wielu lat monitorujemy nasze oddziaływanie na otoczenie i prowadzimy szereg programów na jego rzecz. W tym zakresie swoją rzetelność opieramy wyłącznie na współpracy z laboratoriami, jednostkami i podmiotami posiadającymi stosowne akredytacje, certyfikaty i zezwolenia.

Nasze działania opierają się na trosce o środowisko naturalne, obejmujące cały proces produkcyjny, od tłoczenia profili do ich powtórnego przetworzenia.

Spełnienie wymagań prawnych odnoszących się do ochrony środowiska traktujemy jako absolutne minimum i bardzo często wykraczamy poza obowiązujące przepisy.

Właściwa komunikacja oraz szkolenia pracowników pozwalają na poprawę świadomości w zakresie racjonalnego korzystania z surowców i materiałów oraz właściwej segregacji odpadów.

Proekologiczne podejście naszej firmy wynika z poczucia odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.