• English Slovakia

Sapa Profily a.s. - hliníkové profily

Hliníkové lisované profily

Spoločnosť Sapa Profily je tradičným výrobcom hliníkových lisovaných profilov. Má významné postavenie na slovenskom a českom trhu v rámci svojho odvetvia. Svojich zákazníkov má v oblasti elektrotechniky, dopravy, telekomunikácií, strojárstva aj stavebníctva. Sapa Profily je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s veľkým využiteľným potenciálom, tak výrobným ako aj ľudským.

Realizované investície, opatrenia a aktivity rôzneho charakteru zamerané na zákazníka prinesú v dohľadnej dobe zvýšenie výkonnosti, výrobných kapacít, ešte lepšiu produktivitu práce a lepší zákaznícky servis. Tým chce dať spoločnosť Sapa Profily a.s. jasný smer a tvar budúcnosti hliníkových profilov na Slovensku a v Čechách.

Film o spoločnosti

 

KONTAKT

 

Sapa Profily a.s.
Na Vartičke 7 
965 01 Žiar nad Hronom               
Slovenská republika 

Telefón: +421 45 601 5001
Fax: +421 45 601 5003 
E-mail: info.profiles.sk@sapagroup.com
www.sapaprofiles.com/sk  

SPRÁVY

Zimná odstávka

2016-10-28

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zimná odstávka výroby v spoločnosti Sapa Profily a.s. je z dôvodu rekonštrukcie výrobných zariadení naplánovaná v termín...

2016-05-12     |
2015-12-01     |

Shapes.al - inšpirujúci hliník

DIZAJNOVÝ MANUÁL

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI

 
 
 

© Sapa group