• English dansk suomi Litauen norsk svenska
 • WEBBKARTA

Sapa Dörr 2086 - högisolerade dörrar

 • Profildjup 86 mm
 • Högisolerade aluminiumprofiler för lågt U-värde
 • Lufttäthet upp till klass 4 enl. EN 12207
 • Regntäthet upp till klass 9A enl. EN 12208
 • Dörrbladsprofiler för alla typer av lås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
 Sapa Dörr 2050 - interiöra lösningar

 • Profildjup 50 mm
 • Oisolerade aluminiumprofiler
 • Dörrbladsprofiler för alla typer av lås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
   Sapa Dörr 2050 med designlister

 • Profildjup 50 mm
 • Oisolerade aluminiumprofiler
 • Tre olika designlister: 
  L-, fasad- eller rektangulär form.
 • Dörrbladsprofiler för smalprofillås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
 Sapa Dörr 2050 med E-karm

 • Profildjup 50 mm
 • Oisolerade aluminiumprofiler
 • Profil för porttelefon, passersystem, kamera, lås mm
 • E-karmen kan även användas till Sapa Dörr 2060.
 Sapa Dörr 2060 - hög persontrafik

 • Profildjup 60 mm
 • Oisolerade aluminiumprofiler
 • Dörrbladsprofiler för alla typer av lås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
 Sapa Dörr 2074 - krav på isolering

 • Profildjup 74 mm
 • Isolerade aluminiumprofiler
 • Dörrbladsprofiler för alla typer av lås
 • Kan utföras med klämfri bakkant

Finns nu tillgängliga som 3D-modeller BIM Revit

 Sapa Dörr 2074 med designlister

 • Profildjup 74 mm
 • Isolerade aluminiumprofiler
 • Tre olika designlister:  L-, fasad- eller rektangulär form.
 • Dörrbladsprofiler för smalprofillås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
 Sapa Dörr 2074 med E-karm

 • Profildjup 74 mm
 • Isolerade aluminiumprofiler
 • Profil för porttelefon, passersystem, kamera, lås mm.
 Sapa Dörr 2074 i lättvägg

 • Profildjup 74 mm
 • Isolerade aluminiumprofiler
 • Integrerat anslag för anslutning till lättvägg
 • Invändiga foderprofiler för olika väggtjocklekar
 • Dörrbladsprofiler för alla typer av lås
 • Kan utföras med klämfri bakkant
 Sapa Loftgångsdörr 2074

 • Profildjup 74 mm
 • Isolerade aluminiumprofiler
 • Anpassad tröskel med dubbla tätningar
 • Fyllning anpassad för respektive skyddsklass

 

 Sapa Skjutdörr 2050, manuell

Manuella skjutdörrar är lämpligt för interiöra utrymmen som behöver större mått på fri öppning för passage. Det kan vara mellan utrymmen i cafeterier, kontor, lagerutrymmen etc.

 Sapa Entréskjutdörr 2050, automatisk

Oisolerade profiler med profildjup på 50 mm och glasfals för 2- och 3-glas isolerruta.
För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig. I flera fall är riktad trafik, där ingång och utgång är separerade, en fördel.

 Sapa Entréskjutdörr

2074, automatisk

Isolerade dörrbladsprofiler med profildjup 74 mm och glasfals för 2- och 3-glas isolerruta.
Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

 Sapa Vikdörr 2050, interiört

Interiöra vikdörrar ger möjlighet till stora öppningar för butiker i gallerior. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- resp. utsida.

 Sapa Vikdörr 2074, isolerade

Exteriöra vikdörrar ger möjligheter till stora öppningar i bland annat restauranger, cafeterior och kiosker mot det fria. Dörrbladen är sammankopplade med gångjärn på in- resp. utsida.