• English dansk suomi Litauen norsk svenska
  • WEBBKARTA

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

   
Dörr utan tröskel
Dörr med nedfälld tröskel


   
Dörr med anslagstätning mot tröskel Dörr med släplisttätning