• English dansk suomi Litauen norsk svenska
  • WEBBKARTA

Tröskelalternativ

Dörröppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör vara så låg som möjligt för att underlätta passage. Beakta gällande normer och krav.

   
Dörr med anslag

Dörr med oisolerad tröskel och rostfritt skydd

   
Dörr med anslag, oisolerad tröskel med rostfritt skydd. Dörr med släplisttätning