• English dansk norsk svenska

Komplett transportsystem


Vi utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler och tillbehör för fordonspåbyggnader. Våra produkter är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, normer och marknadskrav.

Produkterna är utvecklade i nära samarbete med brukare och påbyggare där design och funktion samverkar. Våra systemlösningar passar till flak och lämmar för styckgods, tipp- och skåp-påbyggnationer för lastbilar och släpvagnar.

Sapa Transportsystem omfattar;

  • Lämmar
  • Sidodörrar
  • Bakdörrar
  • Flaksystem
  • Golvsystem
  • Sido- och underkörningsskydd
  • Profiler för skåppåbyggnader
  • Övriga karosseriprofiler
  • Tillbehör

Slutprodukterna tillverkas och monteras av fristående påbyggare.