• English dansk norsk svenska

Tillverkning lämmar och flak

Sapa Transportsystem är proffs på montering och bearbetning av aluminiumprofiler. Vi känner materialets egenskaper och förfinar kontinuerligt våra bearbetningsmetoder. Vår tillverkning, montering och bearbetning mm sker i ändamålsenliga maskiner och lokaler.

Vi förfogar över hela processen från lagerhållning till leverans av profiler i långlängd, bearbetade profiler, sammansatta lämmar och monterade flak. Tillverkningen sker enl. standardiserade specifikationer eller unika kundönskemål.

Färdiga profiler Limning
Borrning Nitning Svetsning


Tillverkning av sammansatta flak.