• English Deutsch español français italiano svenska

100 % återvinningsbar

 

Gatubelysningsmaster av aluminium från Sapa Pole Products är 100%återvinningsbara.  
Våra gatubelysningsmaster tillverkas av minimalt 95% återvunnet aluminium. Även vid utvecklingen av masttillbehör är miljöaspekten en viktig förutsättning. Ett exempel på detta är våra skydd av markytan. De består av 100 % återvunnet material, är fullständigt återvinnbara och kan precis som markskyddsplattorna lätt skiljas från masten.

Citat från Paul Bruinsma, direktör för Aluminium Centrum och RAVN i oktobernumret av facktidskriften för aluminium:  

“Myndigheterna, näringslivet och NGO:er (icke-statliga organisationer) erkänner att aluminium passar förträffligt med en samhällelig strävan efter en mer varaktig sammanlevnad. Detta är baserat på det faktum att aluminium med bibehållande av sin kvalitet, alltså utan down-grading (nedvärdering) gång efter gång kan återvinnas med en mycket låg belastning av miljön.”