• English Deutsch español français italiano svenska

Högre restvärde

När gatubelysningsmaster av aluminium byts ut, t.ex. när de skrivits av helt, kan de återvinnas av Sapa Pole Products. Aluminiums restvärde är bland annat beroende på noteringen för råmaterialet aluminium på världsmarknaden. I praktiken innebär det att restvärdet för en mast av aluminium ligger mellan 7 och 15 % av anskaffningspriset, beroende på mastens vikt och skrotpriset. Dessutom är materialet 100 % återvinnbart så att en mast kan smältas om till en ny mast, den s.k. cradle-to-cradle-principen!

Högre restvärde