• English Deutsch español français italiano svenska

Livslängd

L ivslängden för en gatubelysningsmast av aluminium är synnerligen lång. I synnerhet om mastdelen under markytan blir väl bevarad och om masten monteras med omsorg. Vi har erfarenhet av gatubelysningsmaster av aluminium med en livslängd på mer än 45 år och det är inget undantag. Master av aluminium som levereras av Sapa Pole Products uppfyller gällande normer i EN40.