• English Deutsch español français italiano svenska

Vikt

Den specifika vikten för aluminium är ca 1/3 av stålets. Ungefärlig vikt för en mast med en ljuspunktshöjd på 6,0 m är ca 20 kg. Låg vikt har självklart som fördel att man behöver ett lägre antal kilon för en mast av aluminium än för en mast av stål. När man köper in varaktigt och miljövänligt är detta ett viktigt övervägande.

Vikt Aluminium