• English Nederlands svenska

100NE3, en speciell klassificering

Genomslagshastigheten för non-energy absorption (NE), i kombination med 3:e nivån för förarens trygghet  kräver en mast med speciella egenskaper. Sapa Pole Products har tagit fram ett särskilt undanskjutnings-system. Denna inbyggda lösning är unik. Masten kommer att skjutas undan i det ögonblicket som föraren kolliderar med masten, oavsett från vilken kant han träffar masten. Denna lösning sitter på mastens markskyddsnivå.

100NE3, en speciell klassificering