• English Deutsch español français italiano Nederlands svenska

Om oss

Om oss

Sapa Pole Products

Sapa Pole Products är marknadsledare inom området gatubelysningsmaster, flaggstänger och kompletta system för fastsättning av trafikljus, allt tillverkat i aluminium. Från vår fabrik i Drunen (Nederländerna) levererar vi som one stop shopping inte bara runda gatubelysningsmaster utan också fyrkantiga, rektangulära och andra önskade former. Genom att kombinera vår djupgående kännedom om aluminium, pressteknologi och bearbetningsmetoder med vår kännedom om och erfarenhet från konstruktion och tillverkning av gatubelysningsmaster kan vi stå till tjänst på bästa tänkbara sätt. Vi är ett internationellt företag med kunder i hela Europa och långt utanför denna kontinents gränser. Eftersom vi opererar på en starkt konkurrentutsatt marknad strävar vi efter att leverera våra produkter i rätt tid kombinerat  med god  service.