• English Deutsch español français italiano svenska

Bulldog

BulldogGenom att det på marknaden uppstod behov av en extra stark gatubelysningsmast har Sapa Pole Products tagit initiativet att ta fram en jättestark och vandalismbeständig mast som på marknaden fått det passande namnet “Bulldog”. Denna extra starka gatubelysningsmast har uppnåtts genom att öka väggtjockleken till 4,5 mm och den är speciellt konstruerad för områden som är känsliga för vandalism.

Vid jämförelse med en standard lyktstolpe av aluminium är Bulldog tre gånger så stark och mindre känslig för tillbuckling. Den är dessutom bevisligen starkare än en standard lyktstolpe av stål med samma ljuspunktshöjd. För att göra vår gatubelysningsmast komplett kan den utrustas med Alulock och skyddet vid markytan. Alulock är en patenterad dubbel låsning av mastluckan som bara kan öppnas med en speciell Alulock-nyckel. Skyddet vid markytan, som finns i färgerna svart och grått, ger masten bästa tänkbara skydd upp till 25 cm ovanför markytans nivå mot mekanisk skada från bland annat sopmaskiner. En gatubelysningsmast med ovan nämnda tillbehör är en idealisk produkt för innerstan, fritidsområden och parker.

Bulldog lichtmast      Bulldog