• English español italiano svenska

Cylindriska gatubelysningsmaster av aluminium

Cylindriska gatubelysningsmaster av aluminiumSapa Pole Products har ett brett sortiment av cylindriska gatubelysningsmaster: den helt igenom cylindriske gatubelysningsmasten, den cylindriske flerstegsmasten och den cylindriske flerstegsmasten med påhänghållare.

Allmänna kännetecken
En cylindrisk gatubelysningsmast tillverkas av ett skarvlöst aluminiumrör och kan levereras i många varianter. Alla gatubelysningsmaster levereras som standard i blankslipat aluminium. Om så önskas kan masterna anodiseras eller pulverfärgas elektrostatiskt.


Enskildheter:
•          Masten är försedd med en påsvetsad
            förstärkningsprofil av typen 5+ och en 
           påsvetsad glidskena försedd med 2
           glidmuttrar M6x16 och en M8 jordningsbult.
•          Mastlucksektionen är som standard försedd med en dubbel trekantig
           10 mm regellåsning.
•          Delen under markytan är försedd med ett 2-skiktat korrosionsskyddande 
           svart eller grått PVC-omslag på yttersidan.
•          Det finns en invändig mastfotring.
•          Det finns en kabelgenomföringskrage.
•         
Som tillval kan man få LDPE som 2-skalig svart eller grått skydd vid
           markytan.
•          Legeringen uppfyller EN AW-6060 T66.
•          Levereras CO2-neutral.

För att kunna realisera en normtekniskt  (EN40) ansvarig uppställning är det av vikt att fastställa att mast och armatur har avstämts mot varandra. Därvid är den vindfångande ytan och vikten på armaturen viktiga faktorer. Alla våra gatubelysningsmaster är CE-certificerade och styrketekniskt beräknade efter den gällande normen EN40-3-3.