• English Deutsch español italiano Nederlands svenska

Cylindrisk flerstegsmast

Cylindrisk flerstegsmast


Cylindrisk flerstegsmast


De olika diametrarna är utlöpande i riktning mot toppen på masten. Mellan diametrarna finns en utformning. Flerstegsmönstret kan du anpassa allt efter eget önskemål och ljuspunktshöjden.