• English Deutsch español italiano Nederlands svenska

Cylindrisk genomgående gatubelysningsmast

Cylindrisk genomgående gatubelysningsmast


Cylindrisk genomgående gatubelysningsmast


Diametern på foten är lika med toppdiametern. Därmed uppstår en rak mast. En speciell isättning finns för montering av armaturen.