• English español italiano svenska

Koniska gatubelysningsmaster av aluminium

Koniska gatubelysningsmaster av aluminiumSapa Pole Products erbjuder koniska gatubelysningsmaster av en överlägsen kvalitet. De är tillverkade av skarvlösa aluminiumrör. Vi har tre typer av koniska master: koniska gatubelysningsmaster, koniska gatubelysningsmaster med påhänghållare och koniska, böjda gatubelysningsmaster.

Allmänna kännetecken
En konisk gatubelysningsmast tillverkas av ett skarvlöst aluminiumrör. Masten är uppbyggd av en cylindrisk del med en mastlucksektion. Därefter följer en konisk överlöpande del och slutligen en konisk topp där armaturen kan monteras. Alla gatubelysningsmaster levereras som standard i blankslipad aluminium. Om så önskas kan masterna anodiseras eller pulverfärgas elektrostatiskt.

Enskildheter:
•          Masten är försedd med en påsvetsad förstärkningsprofil av typen 5+ och en  
            påsvetsad glidskena försedd med 2 glidmuttrar M6x16 och en M8
            jordningsbult.
•          Mastlucksektionen är som standard försedd med en dubbel trekantig 
           10mm regellåsning.
•          Delen under markytan är försedd med ett 2-skiktat korrosionsskyddande 
           svart eller grått PVC-omslag på yttersidan.
•          Det finns en invändig mastfotring.
•          Det finns en kabelgenomföringskrage.
•          Som tillval kan man få LDPE som 2-skalig svart eller grått skydd vid
           markytan.
•          Legeringen uppfyller EN AW-6060 T66.
•          Levereras CO2-neutral.

För att kunna realisera en normtekniskt  (EN40) ansvarig uppställning är det av vikt att fastställa att mast och armatur har avstämts mot varandra. Därvid är den vindfångande ytan och vikten på armaturen viktiga faktorer.
Alla våra gatubelysningsmaster är CE-certificerade och styrketekniskt beräknade efter den gällande normen EN40-3-3.