• English Deutsch español français italiano Nederlands svenska

Nedfällbara gatubelysningsmaster

Genom en ständigt stigande efterfrågan på nedfällbara gatubelysningsmaster har vår avdelning Application Center efter en intensiv undersöknings- och testfas konstruerat en nedfällbar mast. Den är speciellt avsedd för att göra installation och underhåll av armaturer, kameror och annan apparatur enklare. Efter introduktionen av den låga, nedfällbara masten har vi nu också den höga, nedfällbara masten.

                  Nedfällbara gatubelysningsmaster   Nedfällbara gatubelysningsmaster