• svenska

Den höga, nedfällbara masten

Den höga, nedfällbara masten (upp till 10 m) är lämplig för kameror. Nedfällningsmekanismen sitter i mitten på masten så att masttoppen kommer att fällas ned till 1,5 meter ovanför markytan. När mastluckan har öppnats kan mekanismen frigöras inifrån. Med hjälp av ett rep kan masten fällas ned för hand. Den höga, nedfällbara masten kan också levereras med en vinschmekanism så att t.o.m. en mast med en hög toppvikt kan fällas ned av en person.


Den höga, nedfällbara masten        Den höga, nedfällbara masten