• svenska

Den låga, nedfällbara masten

Den låga, nedfällbara masten har en osynlig nedfällningsmekanism och passar till master på upp till 8 meter. Den sinnrika nedfällningsmekanismen har placerats på ett litet avstånd ovanför mastluckan. Sen mastluckan har öppnats kan nedfällningsmekanismen frigöras inifrån mastens innersida genom att 3 bultar lösgörs. Sen är masten klar för nedfällning.

Den låga, nedfällbara masten från Sapa fungerar snabbt, enkelt och säkert genom den låga vikten för aluminium. Som hjälpmedel för att kunna fälla ned en mast med hög toppvikt på ett enkelt sätt kan vi leverera med ett nedfällningsredskap.


Den låga, nedfällbara mastenDen låga, nedfällbara masten