• English Deutsch español italiano Nederlands svenska

Tillbehör

Sapa Pole Products erbjuder ett antal tillbehör för stabilisering och skydd av gatubelysningsmasten.

För att skydda gatubelysningsmasten på markytans nivå har Sapa Pole Products introducerat markskyddsplattan på marknaden. Som skydd mot vandalism av våra lock på masten har vi utvecklat ett helt nytt lås, nämligen ”Alulock”. För att sörja för att gatubelysningsmasterna i vissa fall inte vrider sig i marken erbjuder vi en särskild ”markvinge”. Mot risken att gatubelysningsmasten sätter sig lite i marken har vi en universell bottenplatta i vårt sortiment och för fastsättning på t.ex. en yta av betong kan vi erbjuda fotplattor.