• English Deutsch español italiano Nederlands svenska

Fotplattor

Tvådelade, gjutna fotplattor av aluminium
För placering av gatubelysningsmaster på betongfundament, broar och viadukter har Sapa Pole Products för alla typer av master gjutna fotplattor av aluminium i sitt leveransprogram. I de här tvådelade fotplattorna kläms masten fast under markytan utan någon speciell produktdel i jorden. Beroende på typen av gatubelysningsmast finns det också nedfällbara fotplattor.

Tvådelade, gjutna fotplattor av aluminium    Nedfällbara fotplattor av aluminiumPåsvetsade fotplattor av aluminium
Som alternativ till de tvådelade, gjutna fotplattorna kan vi också erbjuda en påsvetsad fotplatta. Allt efter gatubelysningsmastens längd och diameter blir den påsvetsade fotplattan försedd med stöttor för förstärkning av konstruktionen så att masten i styrketekniskt avseende uppfyller gällande norm EN-40.

Nedfällbara fotplattor av aluminium
I vårt sortiment har vi också nedfällbara fotplattor. Ta en titt på våra nedfällbara master.