• English Deutsch español italiano Nederlands svenska

Markvingar och Bottenplattor

Påskruvbara bottenplattor


Påskruvbara bottenplattor
De påskruvbara bottenplattorna är enkla att montera. Dessa förhindrar att masten sjunker. Bottenplattorna är universella och passar alltså till varje gatubelysningsmasts diameter. 
 

 

Påskruvbara markvingar
Tack vare att de påskruvbara markvingarna går lätt att fästa kan masten inte vrida sig på ett ej önskvärt sätt. Markvingarna kan levereras till varje gatubelysningsmasts diameter.