• English italiano Nederlands svenska

Krockvänlig trafikljusmast

Krockvänlig trafikljusmast

Förutom gatubelysningsmaster av aluminium kan Sapa Pole Products också leverera krockvänliga trafikljusmaster. Dessa har testats efter normen EN 12899 och är helt certifierade. Följande klasser kan levereras:
100NE2                70NE2
100NE3                70NE3

Som exempel på våra trafikljusmasters förträffliga funktionerande hänvisar vi er gärna till vår crash test video pagina.