• English suomi svenska
  • KONTAKT
Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium är, näst järn, den i särklass mest använda metallen.

Aluminium har en unik kombination av attraktiva egenskaper.

  • Låg vikt
  • hög hållfasthet
  • formbarhet
  • enkel bearbetning
  • korrosionshärdighet
  • god förmåga att leda värme och elektricitet

Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Det viktigaste utgångsmaterialet vid framställning av aluminium är bauxit. Bauxit består främst av oxider av aluminium, järn och kisel. De kända brytvärda fyndigheterna har bedömts motsvara 200-400 års produktion med nuvarande produktionstakt. De största och mest brytvärda fyndigheterna finns runt ekvatorn. Australien, Brasilien, Jamaica och Guinea är stora producentländer.

Minska produktens vikt med aluminium

Aluminiums låga densitet (en tredjedel av stål och koppar) och höga hållfasthet ger möjlighet till stora viktminskningar. En klok användning av aluminium kan till exempel ge en viktminskning på upp till 300 kilo i en mellanklassbil. För varje 100 kilos viktbesparing minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 0,35 liter per 100 kilometer och växthusgasutsläppen minskar med 0,9 kilo per 100 kilometer.

Återvinning av aluminium

Tack vare korrosionshärdigheten och materialets styrka har produkter baserade på aluminium i allmänhet lång livslängd. Beräkningar visar att 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats, fortfarande är i bruk.

Aluminium kan återvinnas om och om igen utan att metallen förlorar sina unika egenskaper. Omsmältning i stället för nyproduktion innebär att energiinsatsen endast är 5 procent av den ursprungliga och att utsläppet av växthusgaser minskar med 95 procent. Det ger skrotet högt värde och idag återvinns till exempel 95 procent av allt aluminium i personbilar.

För att vi ska kunna sluta kretsloppet har vi investerat i ett eget omsmältverk i Sjunnen utanför Vetlanda. Här smälter vi sorterat skrot från oss själva, underleverantörer och kunder till nya göt färdiga att strängpressas till profiler.


Länk till film "Lucky Number 13"