• English svenska
  • KONTAKT

Att arbeta på Sapa Profiler

Som medarbetare inom Sapa Profiler finns det alltid nya spännande projekt att ta tag i, utvecklande kundsamarbeten att fördjupa sig i och inte minst nya tekniska och affärsmässiga utmaningar att sporras av.

Eftersom en aluminiumprofil lika gärna kan var en del av en lastbilsmotor som en designmöbel finns alla förutsättningar att lära nytt över branschgränserna. Eftersom vi dessutom är en del av en internationell koncern finns alla förutsättningar för gränsöverskridande utbyten. 

Våra svenska produktionsanläggningar ligger i Vetlanda respektive Finspång. De betjänar kunder runt om i hela världen. Samtidigt har vi försäljningskontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall.

I många avseenden ligger vi i den absoluta framkanten inom en lång rad teknikområden, både när det gäller produktutveckling och vår egen produktionsmiljö. Vi arbetar strategiskt och systematiskt med vår arbetsmiljö med fokus på personalens hälsa och säkerhet. För oss är det en självklarhet att det ska gå att kombinera hög produktivitet med en god arbetsmiljö.

Vi investerar också mycket med kompetensutveckling, lärande i arbete, yrkesutbildningar och i ett eget ledarutvecklingsprogram - Sapa Academy. Vi har även en ProfilAkademi som är öppen för såväl medarbetare som kunder.


Att arbeta på Sapa