• English dansk suomi norsk svenska
  • KONTAKT

Miljöledning – rent konkret

Inom Sapa Profiler AB har vi under många år arbetat aktivt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom att certifiera oss enligt miljöledningssystemet ISO 14001 – en struktur och metod för att förbättra vår miljöprestanda.

Arbetssättet har gett oss en mängd erfarenheter:

  • I dag har vi kartlagt alla betydande miljöaspekter som är kopplade till vår verksamhet. Därmed kan vi arbeta aktivt med förbättringar, bland annat genom att sätta upp miljömål.
  • Med hjälp av konkreta handlingsplaner går vi från ord till åtgärd.
  • Vårt miljöledningssystem ser till att vi gör rätt saker, i rätt ordning och på ett effektivt sätt. Inte minst vid produktionsförändringar.
  • Vi har skapat en intern miljöorganisation som underlättar erfarenhetsutbyte mellan olika produktionsanläggningar.
  • Miljöarbetet granskas kontinuerligt av våra internrevisorer. Det gör att vi hela tiden får nya uppslag till förbättringar.

Miljömål

Som ett led i vårt miljöarbete sätter vi upp miljömål. Vi jobbar kontinuerligt med energibesparingar och energieffektiviseringar, bland annat genom att minska tomgångsförbrukningen vid stillestånd, minska dieselförbrukningen i truckar/hjullastare/traktor och effektivisera vår energiförbrukning.


Vårt ISO 14001 certifikat finner du på sidan Standarder & Certifikat