• English suomi svenska
  • KONTAKT

Hälsa & Säkerhet

Hälsa och säkerhet är viktigt för oss på Sapa. Vår policy är mycket tydlig: Vår verksamhet ska bedrivas på ett säkert sätt med respekt för miljön och ansvarstagande för människors hälsa.

Vi är övertygade om att ett framgångsrikt hälso- och säkerhetsarbete resulterar i minskade kostnader och ökade konkurrensfördelar. Hälsa och säkerhet är en fast punkt på dagordningen för Sapas styrelse och våra dagliga möten i tillverkningen. Alla olyckor som inträffar inom koncernen rapporteras och följs upp.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete upptäcker vi arbetsmiljöproblem och vi kan därigenom förebygga dem innan någon skadats eller blivit sjuk av arbetet. Detta arbete bidrar även till en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.

Det är viktigt att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen. Vår hållning är att alla skador, olyckor samt arbetsrelaterad hälsonedsättning kan och ska undvikas. Vi har en nollvision när det gäller personskador.


Läs om hållbarhet på Sapa Profiler