• English suomi svenska
  • KONTAKT

Kvalitetspolicy

Sapa Profiler ska alltid eftersträva nöjda kunder.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Sapa som leverantör. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

För att uppnå detta ska vi

  • Sträva mot noll fel
  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
  • Ha kunniga medarbetare och ledare