• svenska
  • KONTAKT

Vision, affärsidé och kärnvärden

Vår vision är att Sapa Profiler ska forma en hållbar framtid genom innovativa aluminiumlösningar.

Sapa Profilers affärsidé är att marknadsföra och producera aluminiumprofiler samt system, komponenter och produkter uppbyggda av aluminiumprofiler med hög förädlingsgrad som mål.

Våra kärnvärden styr vår vardag:

Kunden först

Vi ser världen genom våra kunders ögon. Vi förutser deras behov och agerar snabbt lokalt och globalt för att leverera hög kvalitet.

Pålitlig

Vi gör det vi säger att vi ska göra. Vi agerar med integritet, kommunicerar öppet och behandlar andra med respekt.

One Company

Vi vet att vi arbetar bättre när vi samarbetar. Vi delar vår kunskap och energi för att säkerställa att vi når våra gemensamma och individuella mål.

Entreprenörskap

Vi bedriver verksamheten som om det vore vårt eget företag. Vi är flexibla och resultatfokuserade när vi genomför nya initiativ.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för våra handlingar. Vi fattar beslut och ställer oss bakom resultatet, oavsett om det är bra eller dåligt.


Läs om Sapa Profilers historia