• English suomi svenska
  • KONTAKT

En industripartner med mjuka värden

Lika mycket som vi ser oss som en profiltillverkare, lika mycket är vi ett kunskapsföretag och en industripartner. Det är ett synsätt som genomsyrar allt vi gör.

Vi tillverkar inte bara aluminiumprofiler, vi samproducerar dem tillsammans med våra kunder (och ibland kundernas kunder). Det är en samarbetsform som dessutom skapar en grund för kontinuerlig produkt- och processutveckling.

Förutom att vi utvecklar de hårda profilerna bidrar vi i allt högre utsträckning till att effektivisera kundernas “mjuka värden” – deras konstruktions-, produktions-, distributions- och affärsprocesser.   Ofta är profilen en liten del av en större helhet – en produkt eller ett system. Och då kan vi bidra med allt från själva design- och konstruktionsfasen, till att vi kortar ledtiderna och höjer kvalitet på slutprodukten genom effektivare efterbearbetning, ytbehandling och montering. Dessutom hjälper vi till med logistiken – att packa och distribuera de färdiga profilerna. Genom våra systerbolag runt om i världen kan vi dessutom flytta produktionen ännu närmare våra kunders kunder – oavsett om de finns i USA eller Kina.  

Att vi sedan kan återvinna den förbrukade produkten genom omsmältning borgar för ett miljötänkande – kretsloppet runt.
Illustration: helhetslösningar


Läs om återvinning av aluminium
Läs om den gröna metallen aluminium