• English svenska
  • KONTAKT

Tankesmedjor för smartare profiler

Vår erfarenhet är till för att användas. När ett företag har lite mer specifika behov får de tillgång till ett Sapa-team med en egen kontaktperson.

Illustration över Sapa-team. Ett nära samarbete i ett kundteamGruppen fungerar som en påfart till Sapas samlade kunskap och erfarenhet. Här får  kunderna hjälp med allt från konstruktionslösningar till priser och leveransbesked.  

Bygg på med spetskompetens

Vid lite mer komplexa profillösningar utökar vi ditt Sapa-team med spetskompetens inom olika nischområden – materialkunskap, design, teknisk fysik, kemi, konstruktion, verktygstillverkning, ytbehandling, produktionskunskap etc. Det gör att gruppen blir en garant för kontinuerlig utveckling och idéutbyte. När allt kommer omkring är ett nära samarbete mellan oss som profilproducent och våra kunder förutsättningen för en lyckad profillösning. 

 

 

 

 


Från idé till konstruktion
Kontakta Sapa Profiler